Besiktningar 2017

Besiktningar 2017

Besiktningar av båtar 2017.
Grundbesiktningen utförs var femte år eller då båten besiktigas
för första gången. Grundbesiktningen utförs i två skeden. Först besiktigas båten på land (skrovbesiktningen) och därefter då båten är sjösatt och den är färdigt utrustad. Båtägaren ansvarar för att få skrovbesiktningen gjord genom att komma överäns med någon av våra besiktare. De fyra följande åren utförs årsbesiktning.
Rolf Nordström säljer klubbflaggor för besiktigade båtar.

Besiktningskvällar vid Pavis:

torsdag 8.6

onsdag 14.6

onsdag 21.6

onsdag 28.6

Avgifter:segel- och motorbåtar 10 €
besiktning på annan tid och plats: 20 € (+ ev. km-ersättning)

Katsastukset 2017

kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 18.30

Veneiden katsastus 2017.
Peruskatsastus suoritetaan joka viides vuosi tai jos vene katsastetaan ensimmäistä kertaa. Peruskatsastus suoritetaan kahdessa vaiheessa, ensin maissa runkokatsastus ja seuraavaksi vesillä täysin varustettuna. Veneenomistajan vastuulla on että runkokatsastus suoritetaan ja sopii katsastumiehen kanssa. Seuraavana neljänä vuotena toimitetaan vuosikatsastus.
Rolf Nordström myy seuralippuja katsastettaviin veneisiin.

Katsastusillat Paviksella:

Maksut: purje- ja moottoriveneet katsastus muina aikoina ja muualla: Besiktningsmän:
Katsastajat:

torstai 8.6 klo 18.30

keskiv 14.6 klo 18.30

keskiv 21.6 klo 18.30

keskiv 28.6 klo 18.30

10 €
20 € (+ mahd. km-korvaus)