Besiktningsnämnden 2017

Besiktningsnämnden för 2017

Antero Honkasalo 040 848 4053
Rolf Nordström  040 053 0665
Johan Nordström  040 074 7420
Tom Andlin 050 349 5426