Info

Medlemmar!

Vi inleder årets säsong på havet. Det torde vara föreningens 135e. Föreningen skall fortsätta sin strävan att vara en faktor som gynnar fritidsbåtslivet i Kristinestad. Vi har vår hamn vid Högholmen som viktigaste tillgång för detta. Styrelsen har beslutit att hamnintäkterna skall vara öronmärkta för att förbättra hamnen. Upprustningen av elen i hamnen är på slutrakan och har betalts med fjolårets hamnintäkter. I år planerar vi att åtgärda bryggor och bojutrustning.

Vi ser till att tankningsstationen betjänar under säsongen. Vi underhåller utprickningen av Solruttens farleder, likaså andra traditionella farleder som vi haft hand om under åren. Torngrund fungerar som utflyktsmål som vanligt.

Båtlivet gynnas av utflyktsmål. Vi deltar aktivt i processerna kring Yttergrund och Högklubb och försöker få till stånd att de kan fungera som utflyktsmål även i framtiden. Vi följer och försöker påverka planläggningen av Kristinestads hamnområde så att båtlivet gynnas.

Vår paviljong på Högholmen underhålls också under året. Den är en tillgång för föreningen, fastän den kanske kostar. Inte många grannföreningar har något motsvarande som den. Klubbrummet är tillgängligt för medlemmarna och kan användas för mindre tillställningar med eller utan tjänster från restaurangen.

Vi lyckades redan under hösten i fjol avtala med en ny restauratör. Restaurangen kommer i år att vara öppen på samma sätt som den varit under åren förr. Den öppnar till Valborg. Restauratören är bördig från Thailand och han lovar att vid sidan av den traditionella biffen, schnitzeln eller fisken också kunna servera ostasiatiska läckerheter. Och nubbe till den som så önskar.

Strandbastun vid hamnplanen är öppen för medlemmarna. Man eldar själv. Stora bastun med lounge är i sambruk med restaurangen, men medlemmarna kan hyra den för en kväll. Lite olika taxa om man hyr den färdigt eldad eller eldar själv.

Vi håller på att förnya föreningens hemsida. Den skall kunna nås på krssf.fi och den skall kunna fungera som en kontaktlänk till föreningen. Man skall kunna boka bastu mm. Man skall kunna se aktualiteter och t.o.m. ansöka om medlemskap via den.

Jag önskar alla god färd på sjön med labra förliga brisar och påminner om att man spottar i lä!

Ingvar Smeds, kommodor