Info

Ärade KSF medlemmar.

2020 inleddes med att en ovanligt varm vinter fortsätter. I skrivande stund i februari är det fortfarande snöfritt och det är också fritt från isskorpa på vägarna. Snö kan komma än, men vårsolen kommer och vi kan börja vårrusta.
Foodland Team fortsätter att driva sommarrestaurangen i vårt anrika klubbhus. Det mångåriga upprustningsarbetet i hamnen är nu på slutrakan och vi får tid att göra bättringar på andra objekt på området.
Forststyrelsen har nu fått lagfart på Yttergrund och det kan finnas möjlighet för föreningen att få kontrakt för att fortsätta verksamheten där. Vi bereder oss för förhandlingar. Föreningen har också beslutat att närma sig staden i frågan Högklubb. Få se hur långt vi kommer.
Föreningens ekonomi fortsätter att vara god och det är glädjande att se vad vårt minitalkofolk lyckas få till stånd med små medel. Mera sådant!
Nya medlemmar kommer till, men äldre lämnar oss i ungefär samma takt. Kampanjen att få medlemmarna att tillåta kontakt via e-post har nu kommit så långt att över hälften av medlemmarna kan nås den vägen. Händelsekalendern i årsboken kan nu kompletteras med påminnelseutskick via e-posten. Vi får väl göra så.
Jag önskar alla en givande säsong på sjön.

Ingvar Smeds, kommodor