Info

Ärade KSF medlemmar

2019 inleddes med stormiga vindar som ställde till med omfattande skador på skogen när vårt tillhåll på Högholmen. Täckning på vinterupplagda båtar skadades, men mycket få andra skador. Sedan kom rekordmycket snö, ca 60 cm. Trots detta ser vi med tillförsikt fram mot en ny säsong fritidsbåtsliv. Vi kommer att få trampa och rulla fram på locket till en ny bro till ön.

Samma restauratör fortsätter sommarrestaurangverksamheten. Upprustningen av hamnen fortsätter och kan förhoppningsvis slutföras under 2019. Mindre arbeten kommer också att göras för att förbättra den övriga fastigheten. Vi bevakar utvecklingen för Högklubb och Yttergrund trots något dystert läge för tillfället. Sektionerna kommer också att ha verksamhet.

Föreningens ekonomi har stabiliserats och är bättre än på långa tider. Nya medlemmar kommer till och de för med sig nya båtar till vår hamn. Båtarna blir allt större och många satsar sin semester på allt längre resor längs våra kuster. Det är glädjande, men sorgligt är att föreningens traditionella publika tillställningar inte lockar fler. Man kommer inte för att umgås. De traditionella talkotillfällena uteblir man från. Däremot fungerar minitalkon i hamnen bättre och vi får väl fortsätta på den linjen.

Nya medlemmar ja, men vi förlorar också gamla i stadig takt. En del för att de sålt sina båtar och skaffat sig andra intressen. Andra för att de lämnat orten och lever annanstans. Somliga har lämnat jordelivet.

Jag önskar alla god och säker färd på sjön under kommande säsong.

Ingvar Smeds, kommodor