KSF:s verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen har i enlighet med gamla traditioner verkat för att främja båtsporten i nejden. Upprustningen av klubbhamnen har fortsatt under året. 40 bojar har renoverats och tagits i bruk och finns placerade i hamnbassängen med nya kättingar och en del med helt nya bojvikter. Föreningen har fått ansenlig sponsorering för detta av företagen West Welding och Korpelan metallityö. De egna kostnaderna har varit små i förhållande till vad som åstadkommits. Arbetet har utförts som minitalkon 4-5 man under åtskilliga tillfällen. Hamnkaptenen har handplockat bland medlemmarna som har båt i hamnen och strävan har varit att alla skall bidra på något sätt.

Foodland Team har drivit restaurangen under året. Det har serverats lunchbuffé alla dagar under högsommaren. I gengäld har man stängt tidigare på söndagskvällar. Det tekniska har fungerat bättre i år och reparationskostnaderna har varit små. Intressant har varit att notera att den sällsynt kalla försommaren 2017 följdes av en ovanligt varm 2018. Man har knappt behövt värma i år. Ändå minskade elförbrukningen bara ca 20%. Matlagningen är alltså krävande jämfört med uppvärmningen!

Paviljongshuset hann man inte göra så mycket åt under året. Konditionsgranskningen som beslutits om är ogjord. Huset verkar dock fungera som det är nu med den användning som varit.

Tankstationen har varit öppen under säsongen. Torngrundsbryggan har varit på plats. När det gäller de andra utflyktsmålen är situationen sämre. Högklubb verkar det inte finnas någon lösning för och nu har Yttergrund också blivit problematisk. Flytbryggan där har sjunkit och frågan är vem som skall åtgärda. Föreningen har inte haft kontrakt i år. Enligt uppgift har Senatsfastigheter överlåtit fastigheten redan i april. Å andra sidan har inte mottagaren Forststyrelsen lagfart ännu. Så vem tala med? Området har dock använts i sommar. Högklubb har också gräsröjts och det hölls sommarträff där i paddlingssektionens regi.

Remningsarbetet har varit besvärligt i år. Många av Solruttens remmare var skadade efter vintern och arbetet med dem var inte klart förrän efter midsommar. Småfaren kring Björnö har också varit bristfälligt utmärkta.

Paddlarna har hållit kurser i samarbete med medborgarinstitutet och man har ornat längre kanotutflykt. I år i insjöarna. Dessutom stod man för sommarträffen.

Navigationssektionen har bestyrt navigationskurser både vår och höst. Ljuskortegen drabbades av dåligt väder. Seglingssektionen overksam.

Årsboken har getts ut, men blev försenad av olika anledningar.

Föreningen hade vid årsskiftet 254 medlemmar.

Styrelsen har hållit 10 möten och det har hållits vår- och höstmöte.

Föreningen tackar alla dem som bidragit med talkoinsatser och alla dem som varit aktiva i föreningens namn under året.

Styrelsen