Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

 

Kommondor/kassör/

restaurantansvarig

Ingvar Smeds 040-743 3055  ingvar.smeds@krs.fi
Vicekommondor/sekr. Håkon Hesthammer 040 164 8360 hammerhest@gmail.com
Miljöansvarig Paavo Sallinen 050 322 4399 paavosallinen@hotmail.com
Fastighetsansvarig Sebastian Bobäck  040 718 4418 Bebb82@hotmail.com
Hamnkapten Simo Koivuniemi  040 728 0601 simo.koivuniemi@pp.inet.fi
Navigationsek.   Tom Andlin 050 349 5426 andlin.tom@gmail.com
 Klubbrumansvarig Christian Buss  040 574 7486 christian.buss@live.com
Ralf Mattfolk  045 310 4165  rolf.mattfolk@gmail.com
Christer Granskog 0400 866883 christer.granskog@gmail.com
Suppl. Antero Honkasalo 040 848 4053 laivastokilta.suupohja@gmail.com
Pekka Penttilä 050 439 7495 pekka.penttila@hotmail.com