Verksamhetsberättelse 2016

KRISTINESTADS SEGELFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NAVIGATIONSSEKTION

Sektionens mål är att befordra intresse för och förkovra kunskap i navigation samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.
För dessa ändamål skall sektionen anordna kurser och praktiska övningar.

Direktion: Antero Honkasalo (ordförande), Pertti Harju, Ann-Christin Pohjonen, Kari Nummela†, Bobi Malinen, Tero Vesterbacka
Suppleanter Sakari Laipio, Tom Andlin
Sektionen förlorade en flitig och högt värderad medlem när Kari Nummela avled i maj.

 •  Navigationskurser arrangerades: Finskspråkig skärgårdskurs på våren i Bötom (vid Kauhajoki MI) och tvåspråkig i Kristinestad på hösten (Krs MI), Finska Navigationssällskapets examen arrangerades på våren och hösten. Tillsammans examen togs av åtta personer.
 • 30.1. Navigationsförbundets lärarauktorisering i Helsingfors: Aila och Antero Honkasalo deltog
 • 10.2. Sjökortstnavigationstävling
 • 19.3. övningskjutning av nödsignaler
 • 30.3. vårmöte
 • 13.4. vårträff: Alf Norrgård berättade om sina upplevelser på Atlanten
 • maj-juni: utmärkning av småbåtsfarlederna (Farlederna öster och söder av Högholmen, Kammarhålet)
 • 18.6 övning i båthantering
 • 28.8. övning i farledsnavigation
 • 26.8. ljuskortege från Pavis
 •   oktober-november: upptagning av remmarna
 •  30.11. höstmöteKartor för småbåtsfarleder säljes ännu några stycken, men kartan börjar bli gammal på grund av nya och förändrade farleder av Trafi. Yttegrund-mugg försäljes, mest av Pertti HarjuAntero Honkasalo .

KRISTINESTADS SEGELFÖRENING TOIMINTAKERTOMUS 2016 NAVIGAATIOJAOSTO 

Jaoston tavoitteena on edistää kiinnostusta merenkulkuun ja järjestää koulutusta sekä tarjota myös mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun. Tätä varten jaosto järjestää kursseja ja käytännön harjoituksia.

Johtokunta: Antero Honkasalo (puheenjohtaja), Pertti Harju, Ann-Christin Pohjonen, Kari Nummela†, Bobi Malinen, Tero Vesterbacka
Varajäsenet: Sakari Laipio, Tom Andlin
Jaosto menetti uutteran ja arvostetun jäsenen kun Kari Nummela kuoli toukokuussa.

 Navigaattiokurssit: Suomenkielinen saaristokurssi Karijoella keväällä (Kauhajoen KO) ja kaksikielinen Kristiinankaupungissa syksyllä (Krs KO), Navigaatioliiton tutkinnot järjestettiin samoin keväällä ja syksyllä, yhteensä tutkintoon osallistui kahdeksan henkilöä.

 30.1. Navigationliiton opettajaauktorisointi Helsingissä: Aila ja Antero Honkasalo

 •   10.2. karttanavigointiharjoitus
 •   19.3. hätämerkkien harjoitusammunta
 •   30.3. kevätkokous
 •   13.4. kevättapaaminen: Alf Norrgård kertoi kokemuksistaan Atlantilla
 •   touko-kesäkuu: pienveneväylien merkintä (Högholmenin itä- ja eteläpuolen väylät, Kammarhålet).
 •   18.6 veneenkäsittelyharjoitus
 •   28.8. väyläajoharjoitus
 •   26.8. valokulkue
 •   loka-marraskuu: pienveneväylien merkkien nosto
 •   30.11. syyskokousPienveneväylien karttoja myytiin vielä muutamia kappaleita, mutta kartta alkaa olla vanhentunut johtuen Trafin uusista ja muutetuista väylistä. Yttergrund-mukeja myytiin, pääsosin Pertti Harjun toimesta.Antero Honkasalo