Verksamhetsberättelse 2016

Sektionens mål är att befordra intresse för och förkovra kunskap i navigation samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.
För dessa ändamål skall sektionen anordna kurser och praktiska övningar.

Direktion: Antero Honkasalo (ordförande), Pertti Harju, Ann-Christin Pohjonen, Kari Nummela†, Bobi Malinen, Tero Vesterbacka
Suppleanter Sakari Laipio, Tom Andlin
Sektionen förlorade en flitig och högt värderad medlem när Kari Nummela avled i maj.

 Navigationskurser arrangerades: Finskspråkig skärgårdskurs på våren i Bötom (vid Kauhajoki MI) och tvåspråkig i Kristinestad på hösten (Krs MI), Finska Navigationssällskapets examen arrangerades på våren och hösten. Tillsammans examen togs av åtta personer.

 30.1. Navigationsförbundets lärarauktorisering i Helsingfors: Aila och Antero Honkasalo deltog

 •   10.2. Sjökortstnavigationstävling
 •   19.3. övningskjutning av nödsignaler
 •   30.3. vårmöte
 •   13.4. vårträff: Alf Norrgård berättade om sina upplevelser på Atlanten
 •   maj-juni: utmärkning av småbåtsfarlederna (Farlederna öster och söder av Högholmen, Kammarhålet)
 •   18.6 övning i båthantering
 •   28.8. övning i farledsnavigation
 •   26.8. ljuskortege från Pavis
 •   oktober-november: upptagning av remmarna
 •   30.11. höstmöte

  Kartor för småbåtsfarleder säljes ännu några stycken, men kartan börjar bli gammal på grund av nya och förändrade farleder av Trafi. Yttegrund-mugg försäljes, mest av Pertti Harju

  Antero Honkasalo