Verksamhetsberättelse KSF 2016

Verksamhetsberättelse   2016

 

Föreningen har i enlighet med gamla traditioner fortsatt att arbeta för båtsportens utveckling. Olika övningar av säkerhetskaraktär har anordnats. Torngrundsbryggan har varit utplacerad i sedvanlig ordning. Terassen och grillplatsen på Torngrund har varit i flitig andvändning. Yttergrunds stugor har, såsom tidigare varit förhyrda och tillgängliga för föreningens medlemmar. Nu återstår att få fram ett nytt kontrakt med Forststyrelsen som är den nya ägaren till Yttergrund. Föreningen har fortsatt arbeta inom Österbottens farledsprojekt Solrutten och därigenom fortsattes det mellan KSF och Kristinestads stad avtalade samarbetet om skötseln av stadens nytrallade småbåtsfarleder. Sjösättning av medlemmarnas båtar med mobilkran och flagghissning skedde den 14 maj och skepparbalen arrangerades den 4 juni.

 

Vid hamnen på Högholmen har föreningen tillhandahållit bryggplatser avsedda för akterförtöjning vid boj samt uppläggningsplatser för vinterförvaring. Restaurang Pavis har varit uthyrd till Kristina Itälaakso som handhade restaurangen som beställningsrestaurang. Nytt kontrakt med en ny restauranghållare från Vasa förbereddes i november för nästa år. Gräsmattorna har under sommaren hållits i trim av Stugvaktmästarna Andlin och området har genom vår- och hösttalko städats och underhållits. På Paviljongen har underhållsarbetet fortsatt, bland annat har klubbrummet Fontell ordnats till med inskaffning av bl.a vitrinskåp. Dessutom har förvaringskåperna i rummet försetts med nya lås och bakvägg. Strandbastuns renovering står klar och blev ett lyckat projekt. Hamnen har fått en ny uppdatering genom en ny matarkabel som dragits från Pavispaviljongen till hamnen. Ny central vid mastkranen och el stolparna kommer att förses med nya kontaktboxar enligt dagens föreskrifter. 15 oktober hölls loppmarknad på Pavis och det såldes en hel del kärl, stolar, bestick och annan material.

 

Styrelsen har hållit 12 möten inklusive årsmöte och höstmöte, dels på Pavis, dels på Restaurang Gastro. Den årliga ljuskortegen hölls den 26 augusti, flaggan nedhalades för säsongen den 3:e september och båtarna lyftes den 17 september. Den 15 oktober firades med traditionell fest på Pavis i samband med årets sista talko.