Katsastusinfo

Besiktningsinfo 2017

Förändringar i fordringarna i gruppen ”NÖDSIGNALER”

Rubriken ”NÖDSIGNALER blir MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN” i och med att tyngdpunkten övergår till elektronisk utrustning
De nya besiktningsreglerna för medel för nödanmälan baserar sig på Gränsbevakningens undersökningar och baserar sig på ”HJÄLP-Båtfararens instruktioner för nödanmälan”. Instruktionshäftet publiceras på Vene 17 Båt mässan.

I praktiken uppfyller tidigare fordrade utrustningar även i framtiden besiktningskraven, men nu kan man även få båten besiktigad utan pyroteknisk utrustning. Nödanmälan innehåller tre grundelement, som är basen för utrustningskraven BEGÄRA HJÄLP, KOMMUNIKATION samt LOKALISERING.

Kraven på medel för nödanmälan

Klass 1 alternativ A:

VHF-DSC fast monterad, EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum), mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare, 1 LED-bloss med reservbatterier, 2 Orange rök ELLER
Klass 1 alternativ B:

VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4 Röda bloss, eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss, 2 Orange rök
Rekommenders ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare

Klass 2 alternativ A:
VHF-DSC fast monterad, mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, 1 LED- bloss med resevbatterier eller 4 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum), 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 2 Orange rök
ELLER
Klass 2 alternativ B:
VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4 Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelifon, väderbeständigt skyddad med laddare
Klass 3 alternativ A:
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs radiolicens), 1 LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss Rekommenderas ytterligare: 2 Röda fallskärmsraketer, 2 Röda bloss
ELLER
Klass 3 alternativ B:
2st Röda fallskärmsraketer, 2st Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier
ELLER
4st Röda bloss
ELLER
2st Röda bloss och 1 LED-bloss med reservbatterier
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad och VHF
Klass 4:
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas, 1st LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss i skärgården
I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrustningen vid besiktningen vara inom tillverkarens angivna giltighetstid.

Katsastusinfo 2017-1

Muutoksia katsastusvaatimusten kohtaan “HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET”.

Uusittu otsikko “HÄTÄILMOITUSVÄLINEET/HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET” painopisteen muuttuessa elektronisiin välineisiin. Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaatimukset perustuvat Rajavartiolaitoksen tekemään tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn ”APUA- Veneilijän hätäilmoitusopas” -suosituksiin. Opas julkistetaan VENE 17 -näyttelyssä. Käytännössä aikaisemmin vaaditut varusteet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mutta nyt vene voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäilmoitusvälineitä, edellyttäen, että veneessä on korvaavia varusteita. Hätäilmoitusvälineitä vaaditaan seuraavasti:

1-luokka, vaihtoehto A:

VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja
VAIHTOEHTOISESTI

1-luokka, vaihtoehto B:

VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
2-luokka, vaihtoehto A:
VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen tai 4kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
VAIHTOEHTOISESTI
2-luokka, vaihtoehto B:
VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja
3-luokka, vaihtoehto A:
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja) Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja
3-luokka, vaihtoehto B:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF.
4-luokka:
Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja
Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.