Besiktning

Besiktningsnämnden för 2017 består av:

Ordförande  Rolf Nordström 040-053 0665
Medlemmar Antero Honkasalo 040-848 4053
Bjarne Sjöqvist 040-556 2468
 Tom Andlin 050-349 5426