Besiktning

Besiktningsmän

 Rolf Nordström 040-053 0665
Antero Honkasalo 040-848 4053
Ingvar Smeds 040-743-3055
Tom Andlin 050-349 5426