Besiktningar

Besiktningar 2020

Besiktningar av båtar 2020.
Grundbesiktningen utförs var femte år eller då båten besiktigas för första gången. Grundbesiktningen utförs i två skeden. Först besiktigas båten på land (skrovbesiktningen) och därefter då båten är sjösatt och den är färdigt utrustad. Båtägaren ansvarar för att få skrovbesiktningen
gjord genom att komma överäns med någon av våra besiktare. De fyra följande åren utförs årsbesiktning.
Rolf Nordström säljer klubbflaggor för besiktigade båtar.

 Besiktningskvällar vid Pavis:

Torsdag 4.6 kl. 18.00
Torsdag 11.6 kl. 18.00
Torsdag 18.6 kl. 18.00
Torsdag 25.6 kl. 18.00

Avgifter: segel- och motorbåtar 10 €
besiktning på annan tid och plats: 20 € (+ ev. kmersättning)