Besiktningar

Besiktningar 2019

Besiktningar av båtar 2019.
Grundbesiktningen utförs var femte år eller då båten besiktigas
för första gången. Grundbesiktningen utförs i två skeden. Först besiktigas båten på land (skrovbesiktningen) och därefter då båten är sjösatt och den är färdigt utrustad. Båtägaren ansvarar för att få skrovbesiktningen gjord genom att komma överäns med någon av våra besiktare. De fyra följande åren utförs årsbesiktning.
Rolf Nordström säljer klubbflaggor för besiktigade båtar.

Sommaren 2019 besiktningsdagar på Pavis

Torsdag     6.6      kl   1800
Torsdag   13.6      kl  1800
Torsdag  20.6      kl   1800
Torsdag   27.6      kl  1800

 

Avgifter:segel- och motorbåtar 10 €
besiktning på annan tid och plats: 20 € (+ ev. km-ersättning)

Katsastukset 2019

Veneiden katsastus 2019.
Peruskatsastus suoritetaan joka viides vuosi tai jos vene katsastetaan ensimmäistä kertaa. Peruskatsastus suoritetaan kahdessa vaiheessa, ensin maissa runkokatsastus ja seuraavaksi vesillä täysin varustettuna. Veneenomistajan vastuulla on että runkokatsastus suoritetaan ja sopii katsastumiehen kanssa. Seuraavana neljänä vuotena toimitetaan vuosikatsastus.
Rolf Nordström myy seuralippuja katsastettaviin veneisiin.

Katsastusillat Paviksella:

Maksut: purje- ja moottoriveneet katsastus muina aikoina ja muualla: Besiktningsmän:
Katsastajat:

Sommaren 2019 besiktningsdagar på Pavis

Torstai     6.6       kl   1800
Torstai    13.6      kl  1800
Torstai    20.6     kl   1800
Torstai    27.6     kl  1800

10 €
20 € (+ mahd. km-korvaus)