Besiktningar

BESIKTNINGAR  2024

 

Besiktningar av båtar 2024.
Grundbesiktningen utförs var femte år eller då båten besiktigas för första gången. Grundbesiktningen utförs i två skeden. Först besiktigas båten på land (skrovbesiktningen) och därefter då båten är sjösatt och den är färdigt utrustad. Båtägaren ansvarar för att få skrovbesiktningen
gjord genom att komma överens med någon av våra besiktare. De fyra följande åren utförs årsbesiktning.
Rolf Nordström säljer klubbflaggor för besiktigade båtar.

Besiktningschef:

Rolf Nordström 0400 530 665

Besiktningskvällar vid Pavis:

To 6.6. kl 18.00
To 13.6. kl 18.00
Ons 19.6. kl 18.00
To 27.6. kl 18.00

Avgifter: segel- och motorbåtar 10 €
besiktning på annan tid och plats: 20 € (+ ev. km ersättning)