Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter

Vid tävlingarna gäller de internationella kappseglingsreglerna.

Banor: Finns inritade på bifogad kartkopia. De inringade märkena
skall rundaspå rätt sida eller såsom framgår ur ruttmarkeringen. Grön flagga banan seglas medsols, röd flagga banan seglas motsols.

Startlinjen: Mellan två flaggor i riktningen PAVIS och Janro-Marin

Start och återkallelsesignaler:10 min före start skjutes ett skott. 5 min före start skjutes ett skott. Vid start skjutes startskott. Enskild återkallelse sker med en lång ljudsignal. Allmän återkallelse för omstart sker med två skott i snabb följd. Omstart10 min efter föregående startskott. Vid handicapstart ges ljudsignal för varje starttid.

Mållinjen: Samma som startlinjen.
Tidsbegränsning: Normaltid + 60%. Den som ej går i mål inom denna tid räknas som DNF. Normaltiden finns i tabellen för handicapstart.

Poängberäkning: Olympisk. Vid samma poäng avgör den sammanlagda tiden.

Protester: Anmäles till tävlingsarrangören omedelbart efter målgång och inlämmnas skriftligt senast 2 timmar efter avslutad tävling.

Respit: Officiell LYS-tabell. Seglingsnämnden avgör LYS-talet för de båtar som ej finns i tabellen.

Deltagarantal: Minst två.

Vindgräns: Vindens styrka får vara högst 12 m/s en halv timme före start. Vid högre vindstyrkor inhiberas tävlingen. Vindstyrkan fås från väderstationen på PV eller mäts med godtagbart instrument.

GOD KÄMPARANDA!