Yttergrund

Yttergrund

Kristinestads segelförening r.f. hyr genom särskilt avtal med Staten följande egendom vid Yttergrunds fyr:

 • Fyrvaktarstugan
 • Bastun
 • Vedlidret
 • Lagerbyggnaden

Fyrvaktarstugan består av 1 rum + kök och rymmer fyra bäddplatser vilka vid behov kan utökas. Vid stranden finns grillplats och brygga med roddbåt där medlem i mån av utrymme kan lägga till och även kvarligga över natten. Fyrvaktarstugan är öppen för alla medlemmar fr.o.m. 15 maj till 15 september. Medlem i KSF kan utan kostnad reservera Fyrvaktarstugan under tiden 15 maj till 15 juni och 1 september till 15 september i upp till 2 på varandra följande dygn, dock inte lördagar eller söndagar då alla medlemmar skall kunna komma och gå efter behag.

Medlem som önskar reservera Fyrvaktarstugan för eget behov skall göra det på KSF´s hemsida www.Krssf.fi senast två dygn före den önskade dagen.

Föreningsmedlem som i öppen båt eller kanot anländer till Yttergrund i avsikt att övernatta har företräde till övernattning i stugan, såvida den inte är uthyrd.

Nyckeln till Yttergrunds Fyrvaktarstuga är densamma som till bommen vid Pavis parkeringsplats och passar även till Pavis bastu. Medlem som saknar nyckel kan kvittera ut en nyckel hos kommondoren eller vicekommondoren. En pant om 23€ skall då erläggas. Om medlemskapet upphör skall nyckeln bytas ut mot pantan. Nycklar till Yttergrunds bastu, lager och vedlider finns i Fyrvaktarstugan.

Ordningsregler:

 • Stugan förutsätts vara städad vid ankomsten och lämnas städad vid avfärd.
 • Spis, kyl och mikrovågsugn lämnas i rengjort skick.
 • Kontrollera att dammsugaren inte är full efter användning, töm och byt pose vid behov.
 • Stugan har el-värme som kopplas till vid ankomst och från vid avresa. Att så görs säkerställs genom att slå av strömmen vid elmätaren i skåpet i farstun.
 • Observera att föreningen kan använda 500 kWh utan extra kostnad. Förbrukningen därutöver kommer med all sannolikhet att debiteras i fortsättningen eftersom fastigheten får en ny administratör i sommar.
 • Om privat egendom kvarglömts t.ex kläder, sängkläder, fiskeredskap m.m. i stugan, kan egendomen placeras på lämplig och synlig plats i farstun.
 • Ingen mat får lämnas kvar i el-apparater som kan användas gör förvaring eller bearbetning av mat.