Besiktningsnämnden

Besiktningsmän/Katsastajat  2019

Rolf Nordström 040 053 0665
Antero Honkasalo 040 848 4053
Tom Andlin 050 349 5426
Ingvar Smeds 040 743 3055