KSF:s hamnregler

1. Allmänt

1.1  Undvik bilkörning på hamnområdet och parkera din bil förnuftigt på därtill avsedd plats.

1.2  Om du förorsakar skada på någon annans båt eller egendom, anmäl snarast möjligt därom till  vederbörande eller hamnkaptenen.

1.3  Föreningen ansvarar inte för eventuella skador på båtarna. Föreningen rekommenderar att var och en har sin båt försäkrad.

1.4  Det är förbjudet att förvara jollar på pontonbryggorna.

1.5  Visa god talkoanda och var hjälpsam.

2. Båtplats

2.1  Använd endast din egen båtplats, den är personlig och avsedd för en viss båt.

2.2  Båtplatsen får ej överlåtas till tredje person.

2.3  Båten bör årligen besiktigas före den 30.06.

2.4 Båtplatsens innehavare är betalningsskyldig.

2.5  Om båtplatsen står tom en sommar, mister man rätten till den platsen nästa sommar, fastän man betalt avgiften.

3. Förtöjning av båten

3.1  Följ besiktningsmännens anvisningar om förtöjningslinor.

3.2  Förtöj din båt med två linor i fören så att båten hålls rak och i mitten av sin plats.

3.3  Till akterförtöjning bör användas två linor svida båtens konstruktion möjliggör det.

3.4  Använd tillräckligt stora tendrar.

3.5  Användning av förtöjningsfjädrar rekommenderas.

3.6  Se till att din båt är väl förtöjd även då du inte själv har tid att sköta om den.

4. Avfall

4.1  Sätt avfall i soptunnorna, INTE BREVID DEM.

Enligt styrelsens beslut är det inte tillåtet att parkera med husbil eller husvagn på parkeringen för att bo eller stanna en längre tid utan lov. Lovet kan införskaffats med en skriftlig ansökan till styrelsen.

Om man behöver ström under vinterhalvåret till torkning eller batteriladdning ordnas det mot betalning av hamnkapten.